Jerry Määttä: ”Prisade vare böckerna!”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

”Prisade vare böckerna! Augustprisets instiftande, funktioner, utfall och genomslag”. Jerry Määttä lägger fram ett kapitel till en kommande antologi om Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad under efterkrigstiden. Material tillgängligt fr.o.m. den 23 januari.

Ordf.: Svedjedal

Presentation
"Prisade vare böckerna!”. Syftet med det framlagda kapitlet är att beskriva Augustprisets historia, funktioner, utfall och genomslag. Efter en kort diskussion om litterära prisers funktioner generellt ligger fokus till en början på intentionerna bakom Augustpriset och dess instiftande och på läget för den svenska bokmarknaden i slutet av 1980-talet. Därefter diskuteras kortfattat Augustprisets utveckling genom åren samt dess mediala genomslag, och en jämförelse görs med såväl andra svenska som med besläktade internationella priser. Kapitlet avslutas sedan med en statistisk genomgång av nominerade och vinnande förlag och författare i prisets olika kategorier 1989–2017, en presentation av Augustvinnande verks försäljningssiffror sedan millennieskiftet samt en diskussion om prisets möjliga baksidor.

Material rekvireras från Jerry Määttä från och med den 23 januari.

Välkomna!