Alexandra Borg och Nina Ulmaja: "Strindbergs Röda rummet i bokhistoriskt ljus"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteratur

Strindbergs Röda rummet i bokhistoriskt ljus – kring ett pågående projekt av Alexandra Borg och Nina Ulmaja

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Alexandra Borg och Nina Ulmaja presenterar sitt pågående forskningsprojekt om den svenska romanens typografiska och formmässiga utveckling från sent 1800-tal fram till idag med August Strindbergs Röda rummet som exempel. Sedan romanen kom ut för första gången 1879 har den getts ut i över 140 svenska nyutgåvor, vilket gör den till ett av Sveriges mest återutgivna verk. Borg och Ulmaja har detaljstuderat ett antal representativa utgåvor för att kartlägga och analysera förändringar i romanens typografi och formgivning. Analysen sträcker sig från den handskrivna texten i originalhandskriften (på Lessebo bikupa) till den tryckta boksidan över till dagens digitala gränssnitt. Då utgivningen av Röda rummet täcker många av bokhistoriens främsta paradigm aktualiserar den frågor om bland annat textmaterialitet och förlagshistoria. Alexandra Borg är forskare och vikarierande lektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Nina Ulmaja har en bakgrund som grafisk formgivare och driver tillsammans med Eva Wilson den nystartade designbyrån UlmajaWilson, som inriktar sig på kvalitetsdriven bokproduktion.