Linda H. Rugg: "Att bli och vara amerikan"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Anna Williams, Ann Öhrberg
  • Föreläsning

Gästföreläsning

”Att bli och vara amerikan: två svenska bröder från Dalarna och deras möte med en ’ny värld’”. Gästföreläsning av professor Linda H. Rugg, University of California, Berkeley.

Ordf.: Williams/Öhrberg


Presentation
I sin bok American Curiosities (2012) beskriver Susan Scott Parrish hur kontakten med nordamerikansk natur och "Indianer" eller nordamerikanska infödingar påverkade europeisk vetenskaplig utveckling under Upplysningstiden. Men trots att hon börjar med en berättelse om ett brev som skrevs till Linnaeus av en svensk invandrare i Surinam, fokuserar hennes argument i stort sett på brittiska källor och engelsk historia. Min forskning följer i stället två bröder från en Dala-prästsläkt som studerade vid Uppsala universitet i slutet av 1600-talet, Andreas och Gustavus Hesselius. Gustavus var porträttmålare, den första i Pennsylvania. Han målade två infödingar på ett sätt som inte bara skildrar en unik kultur, utan även fångar individer. Andreas var präst, men han skriver huvudsakligen om natur och Lenape-folket, i Linnaeus anda avant la lettre. Jag kommer att tala om deras möte med infödingarna och naturen med hänvisning till ekokritisk teori.