Tuva Haglund – Licentiatseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Licentiatseminarium

Tuva Haglund lägger fram sin licentiatavhandling Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins fangemenskap 2011–2016. Opponent: docent Maria Lindgren Leavenworth, Umeå universitet.

Avhandlingen finns utlagd på institutionen fr.o.m. den 29 mars men kan även rekvireras digitalt från Tuva Haglund.

Postseminarium.

Ordf.: Williams


Presentation
I avhandlingen studeras den litterära fangemenskapen kring Engelsforstrilogin, med särskilt fokus på det kollektiva fiktionsskapande som sker genom fanart och fanfiction. Studien omfattar samtliga offentligt publicerade fanverk och materialet kartläggs med avseende på publiceringskontexter, -mönster, fankonstnärer, motiv och teman. Två förutsättningar som visar sig viktiga för gemenskapen är dels den fankulturella kontext som deltagarna skriver in sig och sina verk i, dels de digitala miljöernas struktur och funktioner som möjliggör olika former för publicering och kommunikation. Avhandlingen rymmer även en fördjupad analys av ett av materialet mest framträdande teman: romantiska läsningar av kärleksrelationen mellan Linnéa och Vanessa. Texten finns att rekvirera antingen via kopieringsex. i personalkorridoren eller via mejl.