Beatrice M. G. Reed: ”Stina Aronsons Hitom himlen”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv – kunskapsproduktion bortom normerna."
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Föreläsning

Högre seminariet i litteraturvetenskap i samarbete med forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv – kunskapsproduktion bortom normerna."

Avhandlingsseminarium: ”Stina Aronsons Hitom himlen (1946) – en jordvendt roman?”

Gästdoktorand Beatrice M. G. Reed, Oslo universitet, presenterar sitt ekokritiskt inriktade avhandlingsarbete. Material tillgängligt fr.o.m. 13 mars. 

Ordf.: Williams


Presentation
Stina Aronsons Hitom himlen (1946) – en jordvendt roman?” Som tittelen antyder kan Stina Aronsons kanoniserte verk Hitom himlen (1946) leses som en tekst som vender seg mot jorden. Jeg forsøker å lese den nettopp slik, dvs. inspirert av den økologiske og materielle vendingen innenfor litteraturvitenskapen. Med sine skildringer av et knippe fromme, enkle mennesker spredt utover i ødemarken på grensen mellom Sverige og Finnland rundt forrige århundreskiftet kan romanen plasseres i en kontekst av Norrlandslitteratur der spenning mellom natur og kultur ofte tematiseres (hvilket bl.a. poengteres i nylig publiserte antologien Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiver (2018) (Degerman, Johansson og Öhman (red.)). Jeg mener imidlertid at sprengkraften i Aronsons klassiker ikke først og fremst handler om koloniseringen og eksploateringen av Norrland, men snarere om en eksistensiell kritikk av et antroposentrisk verdenbilde. Jeg argumenterer for at Hitom himlen er en jordvendt tekst i den forstand at den vender seg bort fra mennesket som herre over og sentrum av universet – og mot jorden, naturen og dyrene. Gjennom en særegen kombinasjon av tematiske, språklige og kompositoriske grep gir den uttrykk for en desentralisert og antidualistisk eksistensform.