Andreas Hedberg: "Svensk litteratur i Frankrike under efterkrigstiden"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Föreläsning

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Svensk litteratur i Frankrike under efterkrigstiden. Andreas Hedberg presenterar pågående forskning. Material kan rekvireras via e-post fr.o.m. den 20 mars.

Ordf.: Svedjedal

Presentation
Andreas Hedberg presenterar preliminära resultat från sitt delprojekt om svensk skönlitteratur översatt till franska 1945–2013 i det RJ-finansierade forskningsprogrammet ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures”. Under seminariet diskuteras mönster i utgivningen av svensk skönlitteratur i Frankrike, samt översättares och förläggares betydelse.