Ansökningsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Årets VR-utlysning stänger tisdagen den 20 mars 2018 (kl. 14.00). Veterligen planeras åtminstone fyra ansökningar från institutionen och för att ge dessa en möjlighet till feedback och förbättringar anordnas ett seminarium där ansökningsutkasten diskuteras.

De sökande som önskar utnyttja denna möjlighet anmäler sig till Torsten Pettersson senast fredag den 9 mars kl 12.

Utkast att läsa inför seminariet skickar presumtiva sökande ut senast måndagen den 12 mars kl 12.00. De cirkuleras enklast genom ett samtliga-mejl men den som vill kan alternativt skicka sin text till mig och själv stå till tjänst med utskick/utdelning till andra som ber som texten.