Linus Ljungström: avhandlingsprojekt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Linus Ljungström lägger fram text från sitt avhandlingsprojekt om experimentella bygdeskildringar.

Ordf.: Pettersson


Presentation
Syftet med avhandlingen är att undersöka formella, tematiska och narratologiska grepp i vad som skulle kunna benämnas ”modernistisk landsbygdsprosa”, ”experimentella bygdeberättelser” eller ”provinsiellt/regionalt avantgarde”. Landsbygds- och hembygdslitteratur uppfattas ofta som en i negativ bemärkelse provinsiell, folklig genre med lågt kapital på det litterära värdefältet. Den modernistiska litteraturen å sin sida har beskrivits som nyskapande; den bryter mot traditioner och konventioner och förhåller sig till en framväxande urbanitet. Men författare som Stina Aronson, Tage Aurell, Thorsten Jonsson, Stig Dagerman och Sara Lidman placerar sig mellan dessa litteraturer, bryter upp gränsdragningarna mellan dem och skapar därigenom något unikt – en modernism med rötterna i myllan.

Textmaterialet, tillgängligt via mejl eller som kopieringsex. fr.o.m. den 10 april, består av ett försök till en allmän karakteristik av den modernistiska bygdeprosan, men fokuserar särskilt på den tvetydiga berättarsituationen hos flera av författarna.