Casper Virkkula: avhandlingsprojekt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Casper Virkkula lägger fram text från sitt avhandlingsprojekt om Stagnelius och minnets teknik

Ordf.: Henrikson


Presentation
Casper Virkkula presenterar ett inledande utkast samt en förstudie till sitt avhandlingsarbete Minnets fosterland – Stagnelius och minnets teknik. Avhandlingens syfte är att undersöka hur kulturella minnen i Stagnelius’ verk fungerar som teknik i Heideggers bemärkelse. Det innebär att det (konstruerade) förflutna görs till en resurs för ”utvinnande” av historia, med implikationer för frågor om nations- och identitetsskapande under tidigt 1800-tal. Textmaterialet är tillgängligt via mejl eller som kopieringsex. fr.o.m. den 2 maj.