Mats Rosengren och Anna Williams: "Sanningen om seminariet"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik, tema Sanning

"Sanningen om seminariet – ett metaseminarium", Mats Rosengren och Anna Williams om seminariet som arbetsform. Utgångspunkt för diskussionen är texter ur Lena Gerholm & Tomas Gerholm, Doktorshatten (1992).

Ordf.: Rosengren