David Dellstig: "Forskningsbibliotekens förvärvspolitik"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

David Dellstig, doktorand i ekonomisk historia, lägger fram ett avsnitt ur en pågående avhandling om de inomvetenskapliga kretsloppen. Material tillgängligt fr.o.m. den 8 maj.

Ordf.: Svedjedal


Presentation
David Dellstig, doktorand i ekonomisk historia, presenterar ett kapitel ur sitt avhandlingsarbete Vetenskapliga värderingar: Högskolebibliotekens och de vetenskapliga tidskrifternas ekonomiska utmaningar 1970–2017. Avhandlingens syfte är att förstå hur olika praktiska problematiker i de inomvetenskapliga kretsloppen påverkar hur vetenskap värderas och bevaras. Det aktuella kapitlet är en fallstudie i hur och varför Uppsala universitetsbibliotek har förändrat sitt förvärv sedan 2001. Fokus ligger på hur internationella förlagjättars stora tidskriftspaket kommit att utgöra en allt större del av det totala förvärvet i och med digitaliseringen av den vetenskapliga artikeln.