Malin Nauwerck – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Disputation

(OBS! Dag och tidpunkt)

Malin Nauwerck försvarar sin doktorsavhandling A World of Myths: World Literature and Storytelling in Canongate’s Myths series.

Ordf.: Svedjedal

Abstract, fulltext och mer information i DiVA