Otto Fischer: "Kritik ur ett postsanningsperspektiv"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik, tema Sanning

Otto Fischer diskuterar begreppet kritik ur ett postsanningsperspektiv, med utgångspunkt i nyhetsrapporteringen i tyska media kring den s.k. flyktingkrisen 2015-201.

Ordf.: Rosengren