Svenska Litteratursällskapets höstmöte 2018

Revolution pågår. Digitaliseringens betydelse för litteratur och litteraturforskning.

Både bokmarknaden och litteraturforskningen genomgår radikala förändringar, drivna av digitalisering. Omställningen är märkbar på åtskilliga områden. Ljudbokslyssnandet ökar dramatiskt, vilket redan lett till anpassningar inom nyskriven litteratur. Litterära verk får ett efterliv på nätet, exempelvis genom fanfiction och bloggar. Samtidigt digitaliseras den redan tryckta litteraturen och helt nya typer av forskningsfrågor blir möjliga. Också forskningsinfrastrukturer och vetenskaplig kommunikation påverkas. Vad innebär digitaliseringen för litteratur och litteraturforskning på sikt? Hur möter forskningen de nya utmaningarna?

Deltagande är:

Tuva Haglund, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet:
”#engelsforstrilogin #because of reasons. Fankultur och fiktionsbruk i sociala medier”

David Håkansson, docent i nordiska språk, Uppsala universitet & Carin Östman, universitetslektor i nordiska språk, Uppsala universitet:
”Revolution i stilistiken? Språkvetenskaplig stilforskning och digital humaniora”

Julia Pennlert, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås:
”Litteratur i mobilen. Att följa och undersöka litteraturen via ljudspår”

Nina Tahmasebi, forskare på Språkbanken och postdoktor i digital humaniora vid Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet:
”Den oändliga texten. För- och nackdelar med data science för textforskning”


Alla är varmt välkomna. Ingen föranmälan krävs.

Ytterligare information

Svenska Litteratursällskapets höstmöte 2018