Alexander Stagnell – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

(OBS! Tiden)

Alexander Stagnell slutventilerar sitt avhandlingsmanus The Ambassador's Letter: On Diplomacy as Ideological State Apparatus.

Opponent: Prof. Jason Glynos, University of Essex.

Avhandlingen läggs i sedvanlig ordning ut på institutionen men kan också rekvireras direkt via e-post.