Planeringsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Gemensamt högre seminarium för litteraturvetenskap och retorik

(OBS! Lokalen)

Presentation och diskussion av höstens och läsårets högre seminarier

Ordf.: Williams