Jana Rüegg: "Nobelpristagare i svensk översättning 1970–2016"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Tiden)

Jana Rüegg lägger fram en uppsats om översatta litterära Nobelpristagares förlagskarriärer i Sverige.

Textmaterialet är tillgängligt via mejl eller som kopieringsex. fr. o. m. den 13 september.

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Jana Rüegg lägger fram text ur ett första delprojekt inom hennes pågående avhandlingsarbete om översatt litteratur på den svenska marknaden i en samtida kontext. Delprojektet vars arbetstitel är ”Nobelpristagare i svensk översättning 1970–2016” behandlar svenska förlags utgivning av översatt litteratur ur ett kvantitativt perspektiv, där Nobelpriset utgör urvalskriterium för att få fram de författare som åtnjuter högst prestige inom världslitteraturen. Syftet med studien är att undersöka vilka förlag som introducerade författarskapet på svenska och vidmakthöll det på den svenska marknaden, och vilka förlag som utgav verk av författaren när priset väl tillkännagivits. Därmed går det att urskilja författarskapens förlagsbanor och vilken slags förlag som arbetar med den översatta högprestigelitteraturen. Småförlag och översättare är två typer av aktörer som särskilt kommer att undersökas i denna studie.