Päivi Kosonen: "När fungerar biblioterapi?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Lokalen)

”När fungerar biblioterapi? Erfarenheter av den finländska modellen”. Päivi Kosonen, Åbo Universitet, FD i litteraturvetenskap och utbildad biblioterapeut, inleder inom ramen Seminariet för läsforskning.

Ordf.: Pettersson


Presentation
Under de senaste åren har det förts en allt livligare diskussion om fördelarna med att läsa. Ett förnyat intresse för biblioterapeutisk teori och praxis är också kopplat till denna diskussion.

Förutom den humanistiska läsforskningen med fokus på skönlitteraturen som källa för kunskap och förståelse samt som ett medel för personlig utveckling och medkänsla har det nyligen kommit ut intressanta studier om kollektiva läsaktiviteter med populärlitteratur. I Storbritannien har Billington et al. uppnått goda resultat med sin litteraturbaserade metod ”Shared Reading” och rapporterat om positiva effekter av läsning för patienter som lider av depression och kronisk smärta. Också i Sverige har användningen av litteratur för att främja mental hälsa väckt uppmärksamhet.

I Finland verkar sedan 1981 den äldsta biblioterapeutiska föreningen i Europa genom att organisera biblioterapeutiska aktiviteter, publikationer och grundkurser. Den förtjänar uppmärksamhet på grund av sin biblioterapeutiska metod, ibland kallad den finländska modellen. Den är inte allmänt känd eftersom nästan alla relevanta publikationer har skrivits på finska. Det gäller bland annat Karoliina Kähmis viktiga doktorsavhandling (2015) om fördelarna med poesi och metaforer för personer som lider av schizofreni.

Den finländska modellen bygger på interaktiva biblioterapiteorier och praktiseras mestadels i utvecklingsgrupper av biblioterapiledare. Det unika draget i denna modell är möjligheten att använda läsning tillsammans med expressivt skrivande i grupper med fast sammansättning, vilket enligt min egen erfarenhet ökar deltagarnas känsla av säkerhet och gruppsammanhållning. Dessa element är centrala för positiva kort- och långsiktiga fördelar med behandlingen.

Vi ska inleda ett forskningsprojekt kring läsning vid Åbo universitet som en del av ett större forskningskonsortium (Instrumental Narratives) finansierat av Finlands Akademi (2018-22). Syftet är att studera potentialen hos litterära berättelser i olika sammanhang, inklusive biblioterapeutiska grupper.