Clark Lunberry: ”Writing on water, writing in air”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Föreläsning

Högre seminariet i retorik – Gästföreläsning

(OBS! Lokalen)

Clark Lunberry är författare, konstnär och professor i engelska vid Univerity of North Florida, Jacksonville. Lunberry har forskat om bland annat Proust, Beckett och Shakespeare och har med sina internationellt uppmärksammade poesiinstallationer, som under beteckningen ”Writing on water, writing in air” har genomförts bland annat i Japan, England och Frankrike, etablerat sig som ett ledande namn i utforskandet av gränslandet mellan litteratur, performancekonst och landscape art.

Under september besöker Lunberry Uppsala för att måndagen 17 september kl. 15–17 skapa flytande dikter i Svandammen. På seminariet 18 september diskuterar Lunberry sin konstnärliga praktik.

Ordf.: Rosengren