Kvantitativa metoder inom humaniora

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Samseminarium – Högre seminariet i litteraturvetenskap och Konstvetenskapliga institutionen

(OBS! Lokalen ändrad från Eng9-1017 till Eng2-1023)

Seminarium om kvantitativa metoder, med inledning av Johan Svedjedal

Ordf.: Svedjedal