Tema "Kroppar och kroppsligheter"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Margaretha Fahlgren
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Det första av höstens temaseminarier kommer att ägnas åt texter som tar upp relationen mellan kroppar, kunskapssökande och teori. Vi kommer att läsa Toril Mois artikel "Patriarchal thought and the drive for knowledge" (den kommer att skickas ut) och Maggie Nelsons The Argonauts (finns i svensk översättning).

Ordf.: Fahlgren