Sigrid Schottenius Cullhed: "The Rape of the Sabine Women"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Lokalen)

“The Rape of the Sabine Women: A Cultural History of Marriage and Violence in Western Culture”. En presentation av pågående forskning av Sigrid Schottenius Cullhed. Seminariet anordnas inom ramen för VR-projektet “Mamma hursomhelst. Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser”. Material tillgängligt fr.o.m. 23 oktober.

Ordf.: Williams

Presentation
Legenden om rovet på Sabinskorna återfinns i nästan alla centrala romerska författarskap från Ennius i arkaisk tid till Augustinus under senantiken. Den mest utförliga versionen finns hos den romerske historikern Titus Livius, som i Ab urbe condita (ca. 27–9 f.Kr.) berättar om hur stadens första invånare – ett brokigt rövarband under kung Romulus ledning – masskidnappade och ingick äktenskap med kvinnor från grannfolk i trakten, däribland sabinerna. Under hösten planerar jag ett projekt där jag utifrån ett antal teoretiska frågeställningar kommer att utforska mytens förhistoria, dess funktioner i romarriket och mytens senare reception. På seminariet kommer jag att diskutera exempel samt studiens teoretiska ramverk.