John Scheid: "What was a grove in imperial Rome?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Gunnel Ekroth
  • Föreläsning

Högre seminariet i retorik i samarbete med Högre seminariet i Antikens kultur – Gästföreläsning

(OBS Lokalen)

Professor John Scheid, Collège de France: "What was a grove in imperial Rome? Architecture and theology"

Ytterligare information

John Scheid: