(FLYTTAS) David Gedin: "Äntligen hemma!"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: David Gedin
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

OBS! Flyttas till nytt datum som meddelas senare.

David Gedin, Uppsala universitet: "Äntligen hemma! – En introduktion till Pierre Bourdieus begrepp och konsten att trivas på toppen."