Tema "Kroppar och kroppsligheter" II

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Seminariet ingår i temat Kroppar och kroppslighet och kommer att ta upp texter som behandlar frågor kring förhållandet mellan kropp, teknik och subjektivitet. Texter till seminariet: Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto” och Victoria Flanagan, “Girl parts: The female, body, subjectivity and technology in posthuman young adult fiction”. Ytterligare en artikel tillkommer. Texterna kommer att skickas ut på e-post.

Ordf.: Fahlgren och Drugge