(INSTÄLLT) Tuva Haglund – Avhandlingsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Inställt)

Tuva Haglund lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om häxflickor och läskulturer i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogi. Mer information meddelas senare.

Ordf.: Williams