Kristina Öman: "'Porthångel borde ordentliga flickor hålla sej för goda för'"

Högre seminariet i litteraturvetenskap – Tema "Kroppar och kroppsligheter" (III)

Kristina Öman, doktorand i etnologi vid Göteborgs universitet: "'Porthångel borde ordentliga flickor hålla sej för goda för'. Om tjejers kropp och kroppslighet i tidningen Starlet"

Ordförande: Margaretha Fahlgren, Lisa Grahn och Jana Rüegg


Presentation
1966 började man publicera tjejtidningen Starlet i Sverige, omedelbart med agendan att den inte bara skulle vara en tidning för de unga läsarna, utan skapas tillsammans med dem. Under trettio år var den en popkulturell närvaro i många ungdomars liv, och innehöll både texter skrivna av redaktionen och insändare från läsarna, såväl som serier, oftast skrivna av svenska manusförfattare och tecknade utomlands. Olika genrer och olika röster och avsändare kommer således till tals i tidningarna, och i mitt avhandlingsprojekt inom etnologi tittar jag på motstridiga normer som uttrycks i tidningen, mellan åren 1966 och 1996. I min presentation kommer jag att visa och diskutera några olika exempel på hur man i tidningen förhöll sig till kvinnlig kropp och kroppslighet, och vilka motstridiga normer som synliggörs gällande dem.

Ytterligare information

Kristina Öman: