Cecilia Schwartz: "Med äkta sydländsk liflighet"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Lokalen)

"Med äkta sydländsk liflighet". Italiensk litteratur i Sverige 1870–1900. Cecilia Schwartz, docent i italienska vid Stockholms universitet, presenterar sin pågående forskning inom forskningsprogrammet “Cosmopolitan and vernacular dynamics in world literatures.”

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Cecilia Schwartz presenterar ett pågående bokprojekt om italiensk litteratur i Sverige under perioden 1870–2020. I tidigare studier av översättningslitteratur från Italien har intresset nästan uteslutande riktats mot de stora klassikerna från medeltiden och renässansen. Men medan inflödet av kanoniserade verk är förutsägbart, bidrar ofta undersökningar av ”mindre” författare och mer konventionella texter till oväntade insikter i litteraturens förutsättningar för att cirkulera transnationellt.

Vid seminariet presenteras bokens upplägg, metod och teoretiska utgångspunkter. Preliminära resultat från perioden 1870–1900 redovisas med tonvikt på frågor som är relevanta ur ett svenskt litteraturhistoriskt perspektiv: Vilka var översättarna, förlagen och institutionerna som introducerade italiensk litteratur? Vilka strategier användes för att anpassa den italienska litteraturen till en svensk kontext? Vilka föreställningar om Italien och italiensk litteratur framträder i urvalet av texter och sättet de förpackades på?