Ansökningsseminarium I

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

(OBS! Dag, tid och lokal)

Ansökningsseminarium för Litteraturvetenskap och Retorik. Diskussion av projektansökningar i vardande. Detaljerad tidsplan bestäms och material tillgängliggörs en vecka före seminariet.

Ordf.: Pettersson


Presentation
Ansökningsseminarier 19 dec och 22 jan. Som stöd för projektansökningar i vardande anordnas tre seminarier, av vilka dessa är de två första. Vid dem ger seminarieledaren och övriga närvarande konkreta råd om hur såväl idéutveckling som struktur och presentation kan utvecklas.

Intresseanmälan från dem som vill lägga fram text i någon form mejlas till Torsten Pettersson senast onsdagen den 28 november kl 12.00, därefter textmaterial för seminariet senast måndagen den 10 december kl 12.00.

Det andra seminariet koncentrerar sig på arbetsplanen för RJ (9600 tecken, dvs. c. 4 sidor) och hålls åtta dagar före RJ:s slutdatum. Närmare anvisningar om inlämning skickas ut före jul.

Det tredje seminariet behandlar arbetsplanen för VR och hålls tisdagen den 5 mars kl 13–15 i sal 9-1017, c. två veckor före slutdatum.

Projektpartner från andra institutionen är välkomna att delta i seminarierna. Genomgående gäller dock att dessa behandlar endast ansökningar som är avsedda att knytas till Litteraturvetenskapliga institutionen.