Gary Remer: "Political Morality, Conventional Morality, and Decorum in Cicero"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen, Avd. för retorik och Agora
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Föreläsning

Gästföreläsning

“Political Morality, Conventional Morality, and Decorum in Cicero.” Gästföreläsning med professor Gary Remer, Tulane University, NO, US - Rhetoric and Political Theory, Politics and Morality, Hebraic and Biblical Political Theory, Classical Roman Political Thought, and Renaissance Political Thought.

Ordf.: Fischer

Ytterligare information

Gary Remer: