Gary Remer: "Deliberative Democracy and Rhetoric"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Föreläsning

Högre seminariet i retorik – Gästföreläsning

“Deliberative Democracy and Rhetoric: Cicero, Oratory, and Conversation.” Gary Remer, Tulane Univ, NO, US - Rhetoric and Political Theory, Politics and Morality, Hebraic and Biblical Political Theory, Classical Roman Political Thought, and Renaissance Political Thought.

Ordf.: Rosengren

Ytterligare information

Gary Remer: