Ansökningsseminarium II

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap och retorik

Ansökningsseminarium för Litteraturvetenskap och Retorik. Diskussion av projektansökningar i vardande. Detaljerad tidsplan bestäms och material tillgängliggörs en vecka före seminariet.

Ordf.: Pettersson


Presentation
Som stöd för projektansökningar i vardande anordnas tre seminarier, av vilka detta är det andra. Vid dem ger seminarieledaren och övriga närvarande konkreta råd om hur såväl idéutveckling som struktur och presentation kan utvecklas.

Det andra seminariet koncentrerar sig på arbetsplanen för RJ:s korta ansökan (9600 tecken, dvs. c. 4 sidor) och hålls åtta dagar före RJ:s slutdatum. Meddela ordföranden senast torsdagen den 10 januari om intresse att lägga fram text, vid behov med önskemål om att undvika en presentationstid som är praktiskt omöjlig. Tidsgräns för text är – enligt önskemål vid senaste seminarium – senast torsdagen den 17 januari..

Projektpartner från andra institutionen är välkomna att delta i seminarierna. Genomgående gäller dock att dessa behandlar endast ansökningar som är avsedda att knytas till Litteraturvetenskapliga institutionen.