Erik Bengtson – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Disputation

Filosofie licentiat Erik Bengtson försvarar offentligt sin doktorsavhandling i retorik,The Epistemology of Rhetoric Plato, Doxa and Post-Truth. Opponent är professor Ekaterina Haskins från Penn State, USA.

Avhandlingen finns att tillgå tre veckor i förväg. Mer information och abstract i DiVA.

Erik Bengtson – Disputation