Tuva Haglund: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Tuva Haglund lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om häxflickor och läskulturer i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogi. Material tillgängligt fr.o.m. 24 januari antingen som kopieringsex eller via mejl.

Ordf.: Williams


Presentation
Tuva Haglund lägger fram ett kapitel ur sin avhandling om fiktionsbruk i fangemenskapen kring Engelsforstrilogin. I kapitlet undersöks (fan)läsares engagemang för fiktiva figurer, som det kommer till uttryck i fansens eget skapande om Engelfors (fanart, fanfiction och andra texttyper).