Alexander Stagnell – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Södertörns högskola, sal MB503
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Disputation

Alexander Stagnell försvarar sin avhandling The Ambassador’s Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy. Opponent är Assistant Professor Frank Ruda, University of Dundee.


Mer information och abstract i DiVA