Tim Berndtsson: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Tim Berndtsson lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om frimurerisk arkivkultur under 1700-talet. Material tillgängligt fr.o.m. 31 januari antingen som kopieringsex eller via mejl.

Ordf.: Fischer

Presentation
Tim Berndtsson lägger fram ett kapitel ur sin avhandling om arkivkultur inom 1700-talsfrimureriet. I kapitlet undersöks hur ”hemliga” arkiverade texter under 1700-talet spreds i olika avslöjarskrifter, liksom hur det, under 1800-talet, uppstod frimureriska bibliotek och bibliografier och hur frimureriet etablerades som ett kunskapsfält inom litteraturen.