Anna Cullhed: "Katastrofens medium”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Professor Anna Cullhed, Stockholms universitet: ”Katastrofens medium. Medea som text, genre och föreställning 1750–1800”

Ordförande: Ann Öhrberg

Presentation
Anna Cullheds projekt “Moving Medea: The Transcultural Stage in the Eighteenth Century”, finansierat av RJ, behandlar Medea-dramatik på engelska, tyska, franska och svenska under perioden 1750-1800. Förutom tragedi, melodrama och opera ingår Jean-Georges Noverres nyskapande balett, ballet d’action, i källmaterialet. I föredraget läggs fokus på Noverres balett Médée et Jason (1763), en av få versioner som visar upp en förslagen Medea som iscensätter en katastrof med hjälp av sin förmåga till förställning. Baletten uppförs under Noverres ledning såväl som av konkurrerande kompanier, och texten trycks både vid föreställningar och i Noverres samling med programtexter. De enskilda programmen översätts i samband med föreställningar runt om i Europa. Samtidigt pågår en intensiv estetisk diskussion om relationen mellan text och dans, och om möjligheten att gestalta händelseförlopp och känslor inom olika medier. Noverre deltar i denna diskussion även genom Lettres sur la Danse et les Ballets (1760). I föredraget läggs fokus på hur Medea medieras under det sena 1700-talet, och på hur den estetiska diskussionen hanterar frågor om genre och medium, med Noverre som främsta exempel.