Lena Halldenius: "Mary Wollstonecraft och filosofin som levd erfarenhet"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg, Anna Williams
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala i samarbete med Högre seminariet i litteratur

Lena Halldenius, Lunds universitet: "Mary Wollstonecraft och filosofin som levd erfarenhet"

Ordförande: Anna Williams och Ann Öhrberg


Presentation
Mary Wollstonecraft är känd som feministisk pionjär, som författare till A Vindication of the Rights of Woman (1792) och som föregångsfigur i en kvinnorörelse som hon aldrig hann bli en del av själv. På det är seminariet står hon i fokus som filosof. Wollstonecrafts feminism behöver förstås i ljuset av hennes politiska och moraliska filosofi i stort, som i sin tur behöver förstås i ljuset av hennes metod som tänkare och författare. Wollstonecraft använde sig av en abstraherad levd erfarenhet som grund för sanningsanspråk om samhället och moralen och om det tyranni som etablerade hierarkier representerar. Med detta synsätt blir Wollstonecrafts romaner och publicerade brev, som alla är påtagligt personliga, en integrerad del av hennes radikala filosofiska projekt.


Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, är filosof och filosofihistoriker. Hon är författare till Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism (2015), som finns på svenska som Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar (2016). Lena har också publicerat många artiklar om Wollstonecrafts politiska och moraliska tänkande. Läs Lenas essä för Anekdot "Wollstonecraft och revolutionen". Den som vill bekanta sig med hur Wollstonecrafts romaner kan läsas filosofiskt, rekommenderas att läsa kapitel 4 i Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar.