Henrik Fürst: ”Vad händer efter den skönlitterära debuten?”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

"Vad händer efter den skönlitterära debuten?" Sociologen Henrik Fürst presenterar ett nytt forskningsprojekt.

Ordförande: Johan Svedjedal


Presentation
På seminariet presenteras ett treårigt forskningsprojekt med start under 2019. Presentationen handlar om hur man (litteratur-)sociologiskt kan studera de författarbanor som inträffar efter den skönlitterära debuten. Kontakta Henrik Fürst för att få tillgång till texten som ligger till grund för seminariet. (Fürst disputerade 2017 på en avhandling om vägar till skönlitterär debut, Selected or Rejected? Assessing Aspiring Writers’ Attempts to Achieve Publication.)