Jenny Björklund och Ann-Sofie Lönngren: "Queera läsningar"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Margaretha Fahlgren
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap – Tema "Kroppar och kroppsligheter" (IV)

Jenny Björklund, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, och Ann-Sofie Lönngren, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola presenterar sin forskning: "Queera läsningar: Metaforer, materialitet och intersektionalitet"

Ordförande: Margaretha Fahlgren


Presentation
Föreläsningen handlar om queera läsningar med särskilt fokus på hur de reparativa och materiella vändningarna har bidragit med nya perspektiv som uppmärksammar det materiella i texter och möjliggör nya queera läsningar av dem. Det betyder emellertid inte att materiella läsningar bör ersätta den sortens queera läsningar som uppmärksammar queera läckage i till synes heteronormativa texter. I stället argumenterar vi för ett inkluderande och historiserande förhållningssätt till queera läsningar där olika lässtrategier kombineras för att utmana (hetero)normativitet och andra maktordningar.