Ingeborg Löfgren: "Sam-vettet och det osägbara"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

"Sam-vettet och det osägbara – Sara Lidman om språkets gränser som levd problematik”. Ingeborg Löfgren lägger fram ett avsnitt ur sitt pågående arbete om Sara Lidmans författarskap. Material tillgängligt fr.o.m. 5 mars, antingen som kopieringsex. eller via mejl.

Ordf.: Williams


Presentation
I denna text undersöker jag hur Sara Lidmans begrepp ”sam-vett” utforskar en osägbarhetstematik. Tillsammans med begreppet ”Det Hela” utgör sam-vettet hos Lidman ett slags utforskande lins med vilken Lidman fokuserar mänskliga gemenskapsvillkor, såväl i sina skönlitterära texter som i debattartiklar och politiska essäer. Ett sådant viktigt gemenskapsvillkor är språket självt; både språket såsom inneslutande och begripliggörande och språket såsom utestängande och alienerande. I denna text vill jag ställa vad jag uppfattar som Lidmans hoppfulla syn på språkets möjligheter att gestalta och övervinna existentiell isolation i kontrast till en mer pessimistisk uppfattning om språkets gränser. Denna kontrast vill jag i sin tur se som ett exempel på mötet mellan en litterär och en filosofisk hantering av osägbarhetsproblematiken inom estetisk modernism. Vad jag vill komma åt är osägbarhetsproblematiken som ett existentiellt fenomen i kontrast till en abstrakt metafysisk fråga. Vad Lidman kan visa oss, menar jag, är hur det osägbara inte behöver vara en abstrakt filosofisk gåta – eventuellt en förvirrad sådan, därtill – utan en högst konkret och levd problematik som kan blomma upp mitt i vår vardagliga erfarenhet och slå oss med stumhet.