Ansökningsseminarium III

  • Datum: –11.50
  • Plats: Engelska parken - Eng7-0015
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

(OBS! Tid och plats)

Ansökningsseminarium för Litteraturvetenskap och Retorik. Diskussion av projektansökningar i vardande. Detaljerad tidsplan bestäms och material tillgängliggörs en vecka före seminariet.

Ordf.: Pettersson


Presentation
Som stöd för projektansökningar i vardande anordnas tre seminarier, av vilka detta är det sista. Vid dem ger seminarieledaren och övriga närvarande konkreta råd om hur såväl idéutveckling som struktur och presentation kan utvecklas.

Det tredje seminariet behandlar arbetsplanen för VR och hålls c. två veckor före slutdatum.

Projektpartner från andra institutionen är välkomna att delta i seminarierna. Genomgående gäller dock att dessa behandlar endast ansökningar som är avsedda att knytas till Litteraturvetenskapliga institutionen.