Lisa Grahn: avhandlingsavsnitt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Lisa Grahn lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos. Material tillgängligt fr.o.m. 16 april, antingen som kopieringsex. eller via mejl.

Ordf.: Williams


Presentation
Texten som läggs fram består dels av ett teoriavsnitt om moderskapsstudier, och dels av ett avsnitt som behandlar moderskap och maskulinitet i Jernbaneeposet. Med utgångspunkt i några befästa maskulina identiteter hos Lidman, som Olföraren och Den Underbare Mannen, utforskas även andra karaktärer och maskulinitetspositioner som utmanar eller reproducerar den hegemoniska maskuliniteten. Syftet med kapitlet är att undersöka hur kön och makt samspelar med moderskap, och modersgestaltens roll i formerandet av maskulinitet.