Jana Rüegg: avhandlingsavsnitt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Jana Rüegg skisserar ett avsnitt i sin doktorsavhandling: "Om statistiken kring översatt fiktionsprosa i Sverige 1970--2016"

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Jana Rüeggs avhandlingsprojekt behandlar svenska förlags utgivning av översatt fiktionsprosa från tyska, franska, och spanska 1970–2016. Syftet är att undersöka hur utgivningsarbetet med den typen av litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga, och att undersöka vilka underliggande eller osynliga mekanismer som finns för kulturförmedlingen till svenska förlag. För närvarande fokuseras avhandlingsarbetet på en delstudie om Nobelpristagare i svensk översättning 1970–2016.

När det pågående arbetet med delstudien om Nobelpristagarna avslutas under våren, kommer arbetet med studiens andra del att påbörjas. Denna del ska utgöras av en kunskapsöversikt för den översatta litteraturen på den svenska marknaden, för att på så sätt kunna skapa en bild av den översatta litteraturens ställning. Under seminariet kommer Rüegg att presentera en skiss för avhandlingens andra del.