Att älska allt – Slutsymposium för läsfesten Krig och fred

  • Datum: –16.45
  • Plats: Engelska parken - Eng7-0043
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Dag, tid och plats)

ATT ÄLSKA ALLT OFFENTLIGT SLUTSYMPOSIUM FÖR LÄSFESTEN KRIG OCH FRED

13.15–14.45  SESSION I  Ordförande: Julie Hansen

13.15 Välkomna!

13.20–14.00 Torsten Pettersson: Är människan ett bi eller fri? Om de handlingsfilosofiska utläggningarna i Krig och fred

14.00–14.45 Tre presentationer à 10 min (+diskussion)
Maria Eckerdal: Ikonens betydelse. Några teologiska aspekter på Krig och fred
Agnes Neu: Andrejs ek. Didaktik och dekoration i Krig och fred
Katarina Ludwigs: De misskrediterades röster. Krig och fred i ljuset av Jane Austens Emma

P A U S

15.15–16.45  SESSION II  Ordförande: Torsten Pettersson

15.15–15.40 Julie Hansen: Tolstojs transmesis och franskans funktioner i Krig och fred (med exempel upplästa på ryska och franska)

15.40–16.25 Tre presentationer à 10 min (+diskussion)
Malin Nauwerck: ”Bara skuldror och för långa mantlar”. Modets roll i Krig och fred
Olof Stroh: Stridsscenerna i Krig och fred – och personliga erfarenheter av militärövningar i fredstid
Moa Marken: “War, what is it good for?”. Populärkulturell reception av Krig och fred

16.25–16.45 Slutintryck

Att älska allt – Slutsymposium för läsfesten Krig och fred