Malin Drugge: avhandlingsavsnitt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Malin Drugge lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling, som är en didaktisk och ekokritisk undersökning av skollitteratur med naturtema. Material tillgängligt fr.o.m. 30 april via mejl till Malin Drugge.