Maria Hansson-de Laage de Meux: "Realism och folktro i kvinnlig svensk litteratur från slutet av 1800-talet"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

”Realism och folktro i kvinnlig svensk litteratur från slutet av 1800-talet”. Maria Hansson-de Laage de Meux, lektor vid Sorbonne, presenterar sitt avhandlingsprojekt.

Ordf.: Williams


Presentation
När Brandes publicerar Det moderne Gjennembruds Mænd visar titeln att kvinnorna i det moderna genombrottet är uteslutna från den manliga diskursen som förespråkar rationalitet. Min avhandling, som analyserar fem verk (romaner, noveller och en pjäs) skrivna av tre kvinnor (Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler och Selma Lagerlöf) i slutet av 1800-talet vill studera hur några kvinnliga författare använde sig av den nordiska folktron för att göra sina röster hörda. Vilken funktion har folktron i dessa verk? Men det är inte folktron i sig som jag vill studera utan spänningen mellan det övernaturliga och realismen. Hur kan den svenska kvinnliga litteraturen från slutet av 1800-talet ses genom detta filter?

Maria Hansson-de Laage de Meux är doktorand vid Sorbonne-universitetet. 2016-2017 innehade hon en forskartjänst i Lyon på Université-Lumière-Lyon 2, och sedan 2017 är hon svensk lektor på Sorbonne. Hon har publicerat forskning om huruvida folktron kan vara ett medel för social kritik för den kvinnliga författaren på 1880-talet.