Oscar Jansson: "Ett kort litterärt århundrade"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Doktoranden Oscar Jansson, Lunds universitet, presenterar sin pågående forskning om det internationella mottagandet av Graham Greenes författarskap.

Ordf.: Svedjedal.

Material kan rekvireras från Johan Svedjedal för den som så önskar. Efter seminariet postseminarium på lokal, ca 16.30.


Presentation
Graham Greene (1904–1991) var verksam författare från mitten av 1920-talet intill sin död. Han skrev i ett flertal genrer och medier och fick ett brett internationellt genomslag under efterkrigstiden, inte minst i Frankrike och Sverige. Totalt sett publicerades ungefär 60 av Greenes böcker för offentligheten. Han skrev därtill hundratals essäer och andra texter i tidskrifter och dagspress. Den rikliga Greenereceptionen har dock nästintill uteslutande ägnat sig åt en handfull av Greenes romaner: Brighton Rock (1938), The Power and the Glory (1940) och The Quiet American (1955) kan nämnas som exempel.

Genom en serie enkla distansläsningar av både Greenes bibliografi och den internationella Greeneforskningen kan bakgrunderna till det urvalet åskådliggöras. Bortsett genrehierarkier är det tätt förbundet med centrala utvecklingslinjer i den västerländska 1900-talslitteraturen – och närmare bestämt med delvis motstridiga förståelser av romanens estetisering under modernismen och den litterära marknadens alltmer transnationella och intermediala struktur.

Oscar Jansson är doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Seminariepresentationen bygger på delar av hans avhandlingsprojekt, ”Ett kort litterärt århundrade: Världslitterära perspektiv på den internationella receptionen av Graham Greene”.