Karamazov-projektet 6: "Dom och sanning" + föredrag av Elena Namli

Karamazov-projektet: Brott – berättande – världsbild – moral

Läsfest och mångvetenskaplig diskussion av Fjodor Dostojevskijs roman Bröderna Karamazov under ledning av Julie Hansen, docent i slavistik, och Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap. Ladda ned hela programmet nedan.

Seminarium 6 – Dom och sanning: diskussion av fjärde delen med föredraget ”Dostojevskij som teolog. Guds vara och icke-vara i Bröderna Karamazov” av Elena Namli, Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Ytterligare information

Karamazov-projektet 6: