Workshop – Forskningsansökningar (1)

Institutionen anordnar workshops kring pågående forskningsansökningar. Följande tre tillfällen är inplanerade:

1 oktober: Inriktar sig på nya idéer om möjliga forskningsprojekt. Alla som har idéer om projekt som ni vill diskutera är välkomna att anmäla intresse att delta.

10 december: Här ventileras utkast till projekt. Ansökningar som inte beviljades medel kan också diskuteras.

16 januari: Workshop kring mera genomarbetade ansökningsmanus.